دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » دبیرستانی » اخبارآموزشی (صفحه 6)

اخبارآموزشی

فهرست کتاب های آموزشی مناسب پشت جلد کتاب های درسی چاپ می شود

اثرات مخرب کتابهای آموزشی غیر استاندارد/ نگاه تجاری برخی ناشران   رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در خصوص اثرات مخرب کتاب های آموزشی غیر استاندارد بر یادگیری دانش آموزان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمدیان با اشاره به تولیدات متنوع دفاتر تالیف و تکنولوژی ...

ادامه مطلب

دانشگاه مُرد، بگویید دبیرستان بزرگ

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از  نشریه صبح قریب، دانشگاه اراک: دانشگاه مرده است. چرا که دانشجویان آن اسیر روزمره‌گی، و مدام در مثلث لعنتی سلف، دانشکده و خوابگاه در رفت و آمد هستند. کمتر کسی از دانشجویان، از این روزمره‌گی و تکرار، احساس خسران می‌کند و به صرف ...

ادامه مطلب