دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:آموزش عربی دبیرستان مبحث ترکیب های وصفی و اضافی

برچسب آرشیوها:آموزش عربی دبیرستان مبحث ترکیب های وصفی و اضافی

مهمترین نکات وصف و اضافه عربی

این مبحث درس عربی در کنکور های اخیر اهمیت خاصی پیدا کرده است. بصورت غیر مستقیم که در سوالات ترجمه و تعریب و قواعد بارها از ترکیبات وصفی و اضافی سوال مطرح شده و حتی ممکن است یک سوال بصورت مستقیم با عنوان (عین النعت جمله) بیاید. در سوالات ترجمه ...

ادامه مطلب