دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:ادامه تحصیل رشته ی جنگلداری

برچسب آرشیوها:ادامه تحصیل رشته ی جنگلداری

رشته ی جنگلداری

نام رشته: جنگلداری جنگل و جنگل داری مانند بسیاری از رشته هایی که به طور مستقیم با طبیعت درگیر هستند در کشورهای در حال توسعه مهجور و مظلوع واقع شده است. هنوز در کشوری مانندایران زمان بسیاری نیاز است تا مردم با طبیعت، حیوانات و گیاهان سرآشتی بگذارند. فرهنگ سازی ...

ادامه مطلب