دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:اگزوسیتوز

برچسب آرشیوها:اگزوسیتوز

نکات شکل های زیست شناسی و آزمایشگاه۲(بخش دوم:فصل دوم و سوم)

فصل دوم شکل۲-۱:الف)قطعه ابتدایی آکسون فاقد غلاف میلین است. ب)آکسون در انتهایی ترین نقطه خود،انشعاباتی ایجاد می کند که به آنهاپایانه های آکسون می گویند.هر یک از این انشعابات خود در انتها متورم شده و تشکیل تکمه هایی را می دهدکه به آنهاتکمه های انتهایی یا پایانه های پیش سیناپسی ...

ادامه مطلب