دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:تست زیست جانوری

برچسب آرشیوها:تست زیست جانوری

درسنامه زیست جانوری

قبل از مطالعه ی این جزوه به ترتیب فصلهای زیر را از کتاب درسی زیست شناسی دوم دبیرستان مطالعه کنید. – فصل ۲(سفری به درون سلول) – فصل ۳ (سفری در دنیای جانداران، از اول فصل تا اول » سازمانبندی سلولهای گیاهان «  ) – فصل ۴ (گوارش) – فصل ۵ ...

ادامه مطلب