خانه » برچسب آرشیوها:تغییر دمای آب و تغییر فشار کف

برچسب آرشیوها:تغییر دمای آب و تغییر فشار کف

چند سوال مفهومی و جالب فیزیک دبیرستان

چند عکس فیزیکی و چند سوال چالش برانگیز از فیزیک دبیرستان را در سایت ریاضی 100 بررسی خواهیم کرد.   یک کَک که یک گاری فلزی را به دنبال خود می‌کشد!  وزن این گاری 160 هزار برابر وزن کَک است! چگونه کک قادر به چنین کاری است؟   در افسانه‌ها ...

ادامه مطلب