دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه قارچ و میکروب

برچسب آرشیوها:جزوه قارچ و میکروب

جزوه کنکوری زیست , بخش میکروب ها و قارچ ها

مباحث این جزوه شامل : مقایسه ی الگوی سوپ بنیادین و الگوی حباب کواسروات ها پویایی جمعیت و جوامع زیستی الگوی رشد لجستیکی پریمات ها نوع زندگی فتوسنتزی سیانوباکتریها نمودار باکتریهای شوره زدا شباهت ها و تفاوت های اسپوروفیت وگامتوفیت کاهوی دریایی نکات کپک سیاه نان (ریزوپوس استولونیفر ) مقایسه ...

ادامه مطلب