دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه واکنش های شیمی

برچسب آرشیوها:جزوه واکنش های شیمی

چکیده واکنش ها و ترکیبات مهم شیمی کنکور

واکنش ها و ترکیبات مهم شیمی دبیرستان‎ تمامی ترکیبات مهم شیمی در یک جدول ۲ صفجه ای جمع آوری شده است. رنگ هر کدام از ترکیبات در ستون مقابلش نوشته شده است. و درستون پایانی کاربرد و یا ویژکی ترکیب مورد نظر تشریح شده است.   دانلود چکیده واکنش ها و ...

ادامه مطلب