دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جلوه های طبیعی ریاضیات

برچسب آرشیوها:جلوه های طبیعی ریاضیات

نمونه ای از کاربرد منشور(ریاضیات) در طبیعت

مثالی از کاربرد منشورها در طبیعت اگر وجود حشره ای می تواند ، با حل سریع یک مسئله ی هندسی ، ما را دچار شگفتی کند ، می توان به آ نچه که ساکنین کندوهای عسل ایجاد می کنند ، شاهکارهای  ریاضی نامید . ساختمان شانه های کندو از یک ...

ادامه مطلب