دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:حذف نامحسوس کنکور سراسری

برچسب آرشیوها:حذف نامحسوس کنکور سراسری

کنکور از رونق افتاد یا جمعیت نوجوانان کمتر شد؟

مهندس دلیجه : قبل از مطالعه ی این قسمت هرم جمعیت کشور ایران را در سال های اخیر بخوانید.و همچنین جدول توزیع جمعیت ایران براساس سن و جنس   به جمعیت ۱۵ تا ۱۹ سال نگاه کنید.در سال های مختلف یعنی من میخوام بگم که جمعیت نوجوان کشور داره کم ...

ادامه مطلب