دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:دانلود جزوه گوارش زیست کنکوری

برچسب آرشیوها:دانلود جزوه گوارش زیست کنکوری

۴۰ تست برای جمع بندی مبحث گوارش زیست شناسی

۱- چند مورد از گزاره های زیر جمله زیر را تکمیل می کند؟ پستانداری که از بزرگترین جانوران کره زمین محسوب می شود،می تواند… الف-همانند جاندار مورد تغذیه اش گردش خون بسته داشته باشد. ب-دارای ردیفی از اندام شانه مانند در آرواره بالای خود باشد . ج- روزانه از ۲ ...

ادامه مطلب