دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:دانلود کتاب مساله های ریاضی آسان ولی

برچسب آرشیوها:دانلود کتاب مساله های ریاضی آسان ولی

دانلود کتاب مسایل آسان ریاضی ولی …

کتاب مسأله های ریاضی آسان ولی… (ترجمه پرفسور شهریاری) ریاضیات دو جهت به ظاهر متفاوت دارد؛ از یک طرف بیش از حد انتزاعی است و رابطه های آت تنها در ارتباط باهم شناخته می شوند و از طرف دیگر پیشاهنگ تمام دانش هاست و همه دانش ها و به طبع ...

ادامه مطلب