دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:دانلود کتاب های درسی سال اول دبیرستان چاپ 92-93

برچسب آرشیوها:دانلود کتاب های درسی سال اول دبیرستان چاپ 92-93

دانلود کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان برای کنکور۹۴

کتاب های  مرجع سازمان سنجش برای کنکور هرسال با کتاب های منتشر شده توسط آموزش پرورش در همان سال متفاوت است و بنا به سال تحصیلی دانش آموزان پیش دانشگاهی آن سال کتب مرجع کنکور معرفی می شوند. بالفرض برای کنکور ۹۴ کتب مرجعی که از  دوم دبیرستان معرفی می شوند ، باید چاپ سال ...

ادامه مطلب