دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:ساختارهای شیمی

برچسب آرشیوها:ساختارهای شیمی

ساختارهای اصلی شیمی در کنکور

جزوه ساختارهای مهم شیمی کنکور سراسری شامل : ساختارنفتالن ساختار تولوین ساختار فنول ساختار بنزن متیل سالیسیلات سالیسیلیک اسید آسپرین ساختار آلکان،آلکن،آلکین فرمول عمومی،فرمول مولکولی و فرمول ساختاری هیدروکسیل،اتر،کربونیل ها،آلدهید،استر،کربوکسیل، سیکلوآلکان کتن الکل های یک عاملی الکل های چندعاملی نام گذاری استرها آمین نوع اول؛دوم،سوم ویتامین آ وب ایزواکتان ها ...

ادامه مطلب