دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:سجاد شیری جزوه شیمی آلی کنکوری

برچسب آرشیوها:سجاد شیری جزوه شیمی آلی کنکوری

جزوه نکات شیمی آلی کنکور

جزوه نکات شیمی آلی کنکور مواد آلی : موادی که دارای استخوان بندی هایی هستند که از اتصال اتمهای کربن به یکدیگر تشکیل شده اند. هیدروکربن : موادی که تنها از  کربن و هیدروژن تشکیل شده اند. آلکان : هیدروکربن هایی هستند که در آن ها اتمهای کربن تنها با ...

ادامه مطلب