دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:عملکردضعیف دانشگاه های ایران

برچسب آرشیوها:عملکردضعیف دانشگاه های ایران

دانشگاه مُرد، بگویید دبیرستان بزرگ

گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، به نقل از  نشریه صبح قریب، دانشگاه اراک: دانشگاه مرده است. چرا که دانشجویان آن اسیر روزمره‌گی، و مدام در مثلث لعنتی سلف، دانشکده و خوابگاه در رفت و آمد هستند. کمتر کسی از دانشجویان، از این روزمره‌گی و تکرار، احساس خسران می‌کند و به صرف ...

ادامه مطلب