دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:مواد معدنی

برچسب آرشیوها:مواد معدنی

زیست سال دوم فصل اول

این مطلب اختصاص دارد به فصل اول از زیست سال دوم دبیرستان مواد الی: موادی که فقط توسط موجودات زنده ساخته می شوند.و عموما دارای اسکلت کربنی هستند. مواد آلی بدن موجودات زنده شامل کربو هیدرات ها،لیپید ها،پروتئین ها،و اسیدهای نوکلئیک و یا ترکیبی از این ها و یا ترکیبی ...

ادامه مطلب