دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:ناامید نشدن از درس خواندن

برچسب آرشیوها:ناامید نشدن از درس خواندن

سختی و تلاش همان چیزی هست که نیاز داریم

پروانه: مردی یک پیله پروانه پیدا کرد. و آن را با خود به خانه برد. یک روز سوراخ کوچکی در آن پیله ظاهر گشت مرد که این صحنه را دید به تماشای منظره نشست ساعتها طول کشید تا آن پروانه توانست با کوشش و تقلای فراوان قسمتی از بدن خود ...

ادامه مطلب