دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:نکات مهم پیرامون تست زدن

برچسب آرشیوها:نکات مهم پیرامون تست زدن

روش های تست زنی در روزهای نزدیک کنکور

نکات مهم پیرامون اصول تست زنی در روزهای باقی مانده مقاله ای از پیک سنجش یکی از کارهایی که شما داوطلبان عزیز در روزهای منتهی به آزمون سراسری می بایست انجام دهید، تمرینات تست زنی است. این تست زنی باید به صورت تست زنی سرعتی و دقیقاً در شرایطی شبیه ...

ادامه مطلب