دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:هندسه اقلیدسی نا اقلیدسی

برچسب آرشیوها:هندسه اقلیدسی نا اقلیدسی

هندسه اقلیدسی و نااقلیدسی

علومی که از یونان باستان توسط اندیشمندان اسلامی محافظت و تکمیل شد، از قرون یازدهم میلادی به بعدبه اروپا منتقل شد، بیشتر شامل ریاضی و فلسفه ی طبیعی بود. فلسفه ی طبیعی توسط کوپرنیک، برونو، کپلر و گالیله به چالش کشیده شد و از آن میان فیزیک نیوتنی بیرون آمد. ...

ادامه مطلب