دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:چگونه تست بزنیم

برچسب آرشیوها:چگونه تست بزنیم

روش های تست زنی در روزهای نزدیک کنکور

نکات مهم پیرامون اصول تست زنی در روزهای باقی مانده مقاله ای از پیک سنجش یکی از کارهایی که شما داوطلبان عزیز در روزهای منتهی به آزمون سراسری می بایست انجام دهید، تمرینات تست زنی است. این تست زنی باید به صورت تست زنی سرعتی و دقیقاً در شرایطی شبیه ...

ادامه مطلب