دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:ژنتیک چهارم

برچسب آرشیوها:ژنتیک چهارم

دانلود جزوه ژنتیک زیست شناسی

قبل از مطالعه ی این جزوه  به ترتیب فصلهای زیر را از کتاب درسی زیست شناسی دبیرستان مطالعه کنید. – فصل ۵ سال سوم دبیرستان )ماده ی ژنتیک – فصل ۱ سال سوم دبیرستان )کروموزومها و میتوز – فصل ۹ سال سوم دبیرستان )میوز و تولید مثل جنسی – فصل ۸ ...

ادامه مطلب