دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:کتاب کنکوری

برچسب آرشیوها:کتاب کنکوری

فهرست کتاب های آموزشی مناسب پشت جلد کتاب های درسی چاپ می شود

اثرات مخرب کتابهای آموزشی غیر استاندارد/ نگاه تجاری برخی ناشران   رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، در خصوص اثرات مخرب کتاب های آموزشی غیر استاندارد بر یادگیری دانش آموزان هشدار داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محی الدین بهرام محمدیان با اشاره به تولیدات متنوع دفاتر تالیف و تکنولوژی ...

ادامه مطلب