دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:60 نکته مهم تلفیقی زیست شناسی کنکور

برچسب آرشیوها:60 نکته مهم تلفیقی زیست شناسی کنکور

نکات ترکیبی مهم زیست شناسی (۶۰ نکته)

۶۰ نکته مهم تلفیقی زیست شناسی کنکور ۱- در باکتری ها دیواره ی سلولی در همه ی آن ها وجود ندارد. ۲-بسیاری از فعالیت های شیمیایی سلول در اندامک انجام می شود مثلا در غشای سیانو باکتری ها پدیده فتوسنتز انجام می شود. ۳- در انتشار ساده مواد ……. تمامی ...

ادامه مطلب