دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » سوالات کنکور » دانلود کنکورسراسری 94 » پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری ۹۴ رشته ی تجربی
کانال تلگرام ریاضی 100

پاسخ تشریحی و کلیدی کنکور سراسری ۹۴ رشته ی تجربی

براساس دفترچه منتشر شده توسط سازمان سنجش

دانلود  سوالات  کنکور سراسری۹۴ رشته ی تجربی

(تمامی دروس) با حجم ۴٫۵ مگابایت

پسورد فایل فشرده : www.riazi100.ir

خلاصه لینک های دانلود پاسخ تشریحی و تحلیلی کنکور ۹۴ تجربی

ادبیات تجربی ۹۴

دانلود تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی ۹۴

******************************************

عربی تجربی ۹۴

دانلود فایل تحلیل عربی کنکور تجربی ۹۴

دانلود تحلیل درس عربی کنکور سراسری ۹۴ رشته تجربی

*****************************************

دین و زندگی تجربی ۹۴

دانلود فایل تحلیل معارف تجربی ۹۴ به همراه پاسخ کلیدی

******************************************

زمین شناسی تجربی ۹۴

دانلود تحلیل زمین شناسی کنکور۹۴

دانلود پاسخ تشریحی زمین شناسی

******************************************

ریاضیات تجربی ۹۴

دانلود تحلیل ریاضیات تجربی کنکور۹۴

دانلود پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی زیبای ریاضی تجربی سال ۹۴

دانلود پاسخ تست های ریاضیات کنکور سراسری ۹۴ رشته تجربی

دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی سال ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی ریاضی کنکور ۹۴ رشته ی تجربی

 

 *******************************************

زیست شناسی تجربی ۹۴

دانلود فایل تحلیل دقیق سوالات زیست شناسی ۹۴

دانلود فایل پاسخ تشریحی زیست شناسی تجربی ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی زیست شناسی کنکورتجربی سال ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زیست کنکور ۹۴ تجربی

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زیست کنکور۹۴

دانلود پاسخ تشریحی تست های زیست کنکور سال ۹۴

تحلیل آماری زیست شناسی کنکور ۹۴

تحلیل زیست شناسی کنکور سال ۹۴

******************************************

فیزیک تجربی ۹۴

دانلود فایل تحلیل فیزیک تجربی کنکور۹۴

*******************************************
شیمی تجربی ۹۴

دانلود فایل تحلیل سوالات شیمی تجربی ۹۴

دانلود فایل تحلیل سوالات شیمی ۹۴ کنکور تجربی

دانلود پاسخ تشریحی شیمی تجربی کنکور ۹۴

دانلود فایل پاسخ تشریحی شیمی ۹۴ تجربی

دانلود پاسخ تشریحی کنکور تجربی ۹۴ درس شیمی

دانلود پاسخ تشریحی درس شیمی کنکور ۹۴ تجربی

دانلود حل سوالات شیمی تجربی ۹۴

دانلود حل تست های شیمی کنکور ۹۴

دانلود حل تست های کنکور تجربی ۹۴ درس شیمی

دانلود جواب تشریحی تست های شیمی تجربی ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی ۹۴ درس شیمی

پاسخ کلیدی تمامی دورس کنکور تجربی ۹۴
شماره سوال پاسخ صحیح
ادبیات
۱ ۲
۲ ۱
۳ ۴
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۱
۷ ۳
۸ ۴
۹ ۳
۱۰ ۳
۱۱ ۲
۱۲ ۴
۱۳ ۲
۱۴ ۳
۱۵ ۴
۱۶ ۱
۱۷ ۱
۱۸ ۳
۱۹ ۲
۲۰ ۲
۲۱ ۴
۲۲ ۳
۲۳ ۲
۲۴ ۱
۲۵ ۴
عربی
۲۶ ۲
۲۷ ۱
۲۸ ۴
۲۹ ۲
۳۰ ۴
۳۱ ۱
۳۲ ۴
۳۳ ۳
۳۴ ۴
۳۵ ۴
۳۶ ۴
۳۷ ۲
۳۸ ۳
۳۹ ۳
۴۰ ۱
۴۱ ۴
۴۲ ۱
۴۳ ۳
۴۴ ۲
۴۵ ۱
۴۶ ۲
۴۷ ۳
۴۸ ۲
۴۹ ۳
۵۰ ۲
دین و زندگی
۵۱ ۱
۵۲ ۴
۵۳ ۲
۵۴ ۲
۵۵ ۳
۵۶ ۳
۵۷ ۴
۵۸ ۳
۵۹ ۱
۶۰ ۴
۶۱ ۲
۶۲ ۳
۶۳ ۳
۶۴ ۱
۶۵ ۲
۶۶ ۴
۶۷ ۴
۶۸ ۱
۶۹ ۲
۷۰ ۴
۷۱ ۳
۷۲ ۱
۷۳ ۲
۷۴ ۴
۷۵ ۳
زبان انگلیسی
۷۶ ۴
۷۷ ۴
۷۸ ۱
۷۹ ۱
۸۰ ۲
۸۱ ۳
۸۲ ۳
۸۳ ۲
۸۴ ۱
۸۵ ۴
۸۶ ۲
۸۷ ۳
۸۸ ۱
۸۹ ۳
۹۰ ۲
۹۱ ۴
۹۲ ۴
۹۳ ۴
۹۴ ۱
۹۵ ۲
۹۶ ۴
۹۷ ۳
۹۸ ۱
۹۹ ۴
۱۰۰ ۱
زمین شناسی
۱۰۱ ۱
۱۰۲ ۳
۱۰۳ ۳
۱۰۴ ۲
۱۰۵ ۴
۱۰۶ ۱
۱۰۷ ۲
۱۰۸ ۴
۱۰۹ ۲
۱۱۰ ۱
۱۱۱ ۳
۱۱۲ ۴
۱۱۳ ۲
۱۱۴ ۳
۱۱۵ ۳
۱۱۶ ۳
۱۱۷ ۱
۱۱۸ ۲
۱۱۹ ۴
۱۲۰ ۴
۱۲۱ ۲
۱۲۲ ۱
۱۲۳ ۴
۱۲۴ ۱
۱۲۵ ۱
ریاضی
۱۲۶ ۳
۱۲۷ ۴
۱۲۸ ۱
۱۲۹ ۴
۱۳۰ ۳
۱۳۱ ۱
۱۳۲ ۳
۱۳۳ ۲
۱۳۴ ۴
۱۳۵ ۱
۱۳۶ ۲
۱۳۷ ۱
۱۳۸ ۲
۱۳۹ ۴
۱۴۰ ۳
۱۴۱ ۴
۱۴۲ ۲
۱۴۳ ۱
۱۴۴ ۲
۱۴۵ ۳
۱۴۶ ۳
۱۴۷ ۲
۱۴۸ ۳
۱۴۹ ۱
۱۵۰ ۲
۱۵۱ ۳
۱۵۲ ۱
۱۵۳ ۴
۱۵۴ ۴
۱۵۵ ۴
زیست شناسی
۱۵۶ ۱
۱۵۷ ۳
۱۵۸ ۴
۱۵۹ ۲
۱۶۰ ۴
۱۶۱ ۲
۱۶۲ ۳
۱۶۳ ۲
۱۶۴ ۳
۱۶۵ ۳
۱۶۶ ۱
۱۶۷ ۴
۱۶۸ ۲
۱۶۹ ۱
۱۷۰ ۳
۱۷۱ ۴
۱۷۲ ۳
۱۷۳ ۳
۱۷۴ ۴
۱۷۵ ۲
۱۷۶ ۱
۱۷۷ ۱
۱۷۸ ۳
۱۷۹ ۴
۱۸۰ ۴
۱۸۱ ۳
۱۸۲ ۳
۱۸۳ ۱
۱۸۴ ۳
۱۸۵ ۲
۱۸۶ ۴
۱۸۷ ۱
۱۸۸ ۴
۱۸۹ ۱
۱۹۰ ۴
۱۹۱ ۲
۱۹۲ ۲
۱۹۳ ۳
۱۹۴ ۱
۱۹۵ ۴
۱۹۶ ۱
۱۹۷ ۴
۱۹۸ ۲
۱۹۹ ۱
۲۰۰ ۱
۲۰۱ ۱
۲۰۲ ۱
۲۰۳ ۲
۲۰۴ ۳
۲۰۵ ۱
فیزیک
۲۰۶ ۲
۲۰۷ ۳
۲۰۸ ۴
۲۰۹ ۳
۲۱۰ ۲
۲۱۱ ۲
۲۱۲ ۱
۲۱۳ ۴
۲۱۴ ۱
۲۱۵ ۱
۲۱۶ ۲
۲۱۷ ۱
۲۱۸ ۴
۲۱۹ ۳
۲۲۰ ۴
۲۲۱ ۳
۲۲۲ ۱
۲۲۳ ۴
۲۲۴ ۲
۲۲۵ ۱
۲۲۶ ۳
۲۲۷ ۱
۲۲۸ ۳
۲۲۹ ۳
۲۳۰ ۴
۲۳۱ ۴
۲۳۲ ۱
۲۳۳ ۲
۲۳۴ ۴
۲۳۵ ۲
شیمی
۲۳۶ ۲
۲۳۷ ۱
۲۳۸ ۳
۲۳۹ ۴
۲۴۰ ۱
۲۴۱ ۴
۲۴۲ ۲
۲۴۳ ۱
۲۴۴ ۳
۲۴۵ ۲
۲۴۶ ۲
۲۴۷ ۳
۲۴۸ ۴
۲۴۹ ۱
۲۵۰ ۳
۲۵۱ ۴
۲۵۲ ۱
۲۵۳ ۲
۲۵۴ ۲
۲۵۵ ۳
۲۵۶ ۴
۲۵۷ ۴
۲۵۸ ۱
۲۵۹ ۳
۲۶۰ ۲
۲۶۱ ۱
۲۶۲ ۱
۲۶۳ ۴
۲۶۴ ۲
۲۶۵ ۳
۲۶۶ ۴
۲۶۷ ۳
۲۶۸ ۱
۲۶۹ ۴
۲۷۰ ۲
تحلیل دروس کنکور تجربی ۹۴

ادبیات فارسی :

دانلود تحلیل سوالات ادبیات کنکور تجربی ۹۴

تحلیل ادبیات کنکور تجربی ۹۴

۳سوال لغت کاملا مشابه کنکورهای سال های قبل بوده و تغییر چشمگیری نداشته هر چند که سبک سوال ۳ به نسبت جدید بودو مشابه آن را کمتر دیدیم.

۲ سوال غلط املایی نیز به مانند رشته ریاضی طرح شد.پیدا کردن غلط املایی در شعر هم که دیگر پای ثابت سوالان کنکور شده اند..در مجموع داوطلبان به راحتی میتوانستند به این ۲ سوال پاسخ دهند.

از قسمت تاریخ ادبیات هم مطابق با سنوات گذشته  ۳ سوال طرح شد که تیپ های سوالات ۶ و ۷ پای ثابت کنکور هستند و سوال ۸ هم عضو جدید این آزمون هاست که  در کنکور ریاضی نیز دیده شد..

در قسمت آرایه ها سئوالات ۹ و ۱۱ برای داوطلب آشنا بودها ما سبک سوال ۱۰سیکی نوین بودکه مشابه آن را کمتر دیده بودیم.درمجموع سختی سوالات آرایه کنکور تجربی بیشتر از ریاضی بود..

دادن ۲ سوال تکواژ و واژه و عدم طرح سوال از قسمت ترکیب وصفی و اضافی تغییر نگرش طراحان نسبت به این درس را نشان میداد و در مجموع زبان فارسی کنکور ریاضی و نجربی ۹۴ آسانتر از سال های قبل طرح شد..

۹ سوال قرابت در مجموع بسیار مفهومی طرح شد و نیاز به تمرکز بالای داوطلب داشت. سطح  سوالات ۱۷ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۴ واقعا بالا بوده و در مجموع میتوان گفت سطح دشواری سوالات قرابت در تاریخ کنکور بی سابقه بود….

به طور کل میتوان گفت که سوالات ادبیات رشته ی تجربی به مراتب سخت تر از ریاضی  و کمی بالاتر از انتظار بود….

 با آرزوی موفقیت

محمد جواد اسدالله پور

محمدرضا پاشایی

با درود واحترام خدمت طراحان سوال و عرض خداقوّت به استادان محترم و داوطلبان گرامی؛

بودجه بندی سوالات ادبیات رشته تجربی

شماره سوالات

موضوع

۱-۲- ۳

لغت

۴- ۵

املا

۶-۷-۸

تاریخ ادبیات

۹-۱۰-۱۱

آرایه های ادبی

۱۲-۱۳-۱۴-۱۵-۱۶

دستور زبان فارسی

۱۷ تا ۲۵

قرابت وتناسب مفهومی

تحلیل سولات

شماره سوال

سطح سوال

کلید

پاسخ تشریحی

۱

متوسط

۲

الف) موی بالیده یعنی: «موی رشد کرده»  و «موی مالیده» در ادبیات ۳ درس ۷« موی مرتب شده» است.

د) اِلف : دوستی؛ اَلف: هزار/ پلاس: جامه شمینه درویشان؛ گلیم؛ تکه ای از پارچه کهنه

۲

متوسط

۱

فایق: برگزیده و برتر/ معارضه: ستیزه کردن/ مطاع: اطاعت شده( مطیع: اطاعت کننده)/

ممد: ممد کننده، یاری رساننده/

۳

ساده

۴

 • هبوط و صعود: متضاد

 • سفر وحضر: متضاد

 • صور وسیر؛ انقباض وانبساط: متضاد

۴

متوسط

۱

۲)  سُخره: مطیع، اطلاعت شده ، مقهور

۳) غوی: گمراه

۴) فراست:  زیرکی، دریافت چیزی با دیدن ظاهر

۵

دشوار

۳

 • جرس: زنگ، درای/ حایل: دیوار، مانع/ عاجل: شتابان، حال

۶

متوسط

۱

مطلع الشمس: صنیع الدوله( منتظم ناصری، خیرات الحسان)

ارغنون: اخوان ثالث( آخرشاهنامه، از این اوستا، در حیاط کوچک پاییز در زندان)

موسیقی شعر: دکتر شفیعی کدکنی( از بودن و سرودن، صور خیال در شعر فارسی)

انتقام: عباس خلیلی( روزگارسیاه، انسان واسرارشب)

۷

متوسط

۳

طریق التحقیق: سنایی غزنوی/ پیامبر: زین العابدین رهنما/ اسرارالتوحید: محمدبن منور

۸

دشوار

۴

 • زمستان : نظم/ الایام: نثر/ الحیاه: نثر

 • هشت کتاب: نظم/ کمدی الهی: شعر/ کویر: نثر

 • پله پله تا ملاقات خدا: نثر/ روزها: نثر/ فاوست: نثر

۹

دشوار

۳

دست نوازش: اضافه استعاره، استعاره

شیرین سخن: حس آمیزی

دست سلیمان: مجاز

اسلوب معادله

۱۰

دشوار

۴

 • لفظ( مشبه)، فریاد( مشبه به)/۲٫  شعر( مشبه)، دریا( مشبه به)/ ۳٫ شراب خون( اضافه تشبیهی)/۴٫ اشک( مشبه)، شهد( مشبه به) /۵٫ دانه لفظ( اضافه تشبیهی)/۶٫ اشک( مشبه)، کاسه خون( مشبه به)

۱۱

دشوار

۲

الف) کنایه: جان سپردن

ب) تناقض: خفته بیدار

ج) ایهام تناسب: هزار: ۱٫ بلبل ۲٫ عدد هزار+صد هزار( تناسب)

د) حسن تعلیل

هـ)  اسلوب معادله

۱۲

متوسط

۴

جهان بینی مولانا( نهاد) شعر او را( مفعول) ممتاز( مسند) ساخته است( فعل)

۱۳

متوسط

۲

کوره راه: /ک/و/ ر/-ِ/ ر/ا/ه/

۱۴

متوسط

۴

همسنگی  -ِ آوایی  و معنایی در شعر شکلی پویا و   هنرمندانه ایجاد   می کند   و در  تقویت

 ۳              ۱     ۲       ۱       ۲      ۱     ۱       ۲        ۲   ۱      ۳              ۱            ۳         ۱     ۱         ۱

موسیقی  – ِ  زبان   موثر است   Ø  .( ۳۳ تکواژ)

   ۱            ۱      ۱         ۱         ۲

۱۵

دشوار

۴

 •  باری( تکرار) ۲) حسن( معطوف) ۳) تو طاووس  ( بدل)

۱۶

دشوار

۱

ناسپاس( پیشوند+ اسم)/ منشی گری( صفت+ وند)/ روزانه: ( اسم+ وند)/ کشتار( بن ماضی+ وند)

۱۷

متوسط

۱

مفهوم گزینه های ۲، ۳ و۴ این است که تعلقات مانع وحجاب است که باید کنار گذاشت اما گزینه ۱ علت واصل نشدن را نبودن کشش از جانب عاشق می داند.

۱۸

متوسط

۱

ما را به کوچک و بزرگ واگذار نکن

۱۹

دشوار

۱

مفهوم مشترک عنوان سوال و بیت اول: حسرت وافسوس خوردن از جوانانی که در جوانی

می میرند.

۲۰

دشوار

۳

مفهوم مشترک: رسیدن به وصال و کاکیابی در صورت تحمل سختی و شکیبایی است.

۲۱

متوسط

۳

هر که به درگاه معشوق نزدیک تر شود بلا بیشتر نصیبش می شود

۲۲

متوسط

۳

مفهوم مشترک: همه عناصر طبیعت در خدمت وجود انسان هستند.

۲۳

متوسط

۲

مفهوم مشترک: نوع نگاه مجنون به لیلی با دیگران فرق دارد( تغییر نگرش)

۲۴

متوسط

۲

مفهوم گزینه های دیگر: توصیف نامردی وناجوانمردی

۲۵

دشوار

۴

گزینه ۴: توصیه به سکوت برای رسیدن به کامیابی.

 ادبیات کنکور تجربی ۹۴

۳سوال لغت کاملا مشابه کنکورهای سال های قبل بوده و تغییر چشمگیری نداشته هر چند که سبک سوال ۳ به نسبت جدید بودو مشابه آن را کمتر دیدیم.

۲ سوال غلط املایی نیز به مانند رشته ریاضی طرح شد.پیدا کردن غلط املایی در شعر هم که دیگر پای ثابت سوالان کنکور شده اند..در مجموع داوطلبان به راحتی میتوانستند به این ۲ سوال پاسخ دهند.

از قسمت تاریخ ادبیات هم مطابق با سنوات گذشته  ۳ سوال طرح شد که تیپ های سوالات ۶ و ۷ پای ثابت کنکور هستند و سوال ۸ هم عضو جدید این آزمون هاست که  در کنکور ریاضی نیز دیده شد..

در قسمت آرایه ها سئوالات ۹ و ۱۱ برای داوطلب آشنا بودها ما سبک سوال ۱۰سیکی نوین بودکه مشابه آن را کمتر دیده بودیم.درمجموع سختی سوالات آرایه کنکور تجربی بیشتر از ریاضی بود..

دادن ۲ سوال تکواژ و واژه و عدم طرح سوال از قسمت ترکیب وصفی و اضافی تغییر نگرش طراحان نسبت به این درس را نشان میداد و در مجموع زبان فارسی کنکور ریاضی و نجربی ۹۴ آسانتر از سال های قبل طرح شد..

۹ سوال قرابت در مجموع بسیار مفهومی طرح شد و نیاز به تمرکز بالای داوطلب داشت. سطح  سوالات ۱۷ و ۱۹ و ۲۲ و ۲۴ واقعا بالا بوده و در مجموع میتوان گفت سطح دشواری سوالات قرابت در تاریخ کنکور بی سابقه بود….

به طور کل میتوان گفت که سوالات ادبیات رشته ی تجربی به مراتب سخت تر از ریاضی  و کمی بالاتر از انتظار بود….

 با آرزوی موفقیت

محمد جواد اسدالله پور

عربی :

دانلود فایل تحلیل عربی کنکور تجربی ۹۴

دانلود تحلیل درس عربی کنکور سراسری ۹۴ رشته تجربی


دین و زندگی کنکور تجربی ۹۴ :

دانلود فایل تحلیل معارف تجربی ۹۴ به همراه پاسخ کلیدی


زبان انگلیسی:

پاسخنامه کلیدی:

۷۶٫۴  ۷۷٫۴ ۷۸٫۱  ۷۹٫۱  ۸۰٫۲  ۸۱٫۳  ۸۲٫۳  ۸۳٫۲  ۸۴٫۱  ۸۵٫۴  ۸۶٫۲  ۸۷٫۳  ۸۸٫۱  ۸۹٫۳  ۹۰٫۲  ۹۱٫۴  ۹۲٫۴  ۹۳٫۴  ۹۴٫۲  ۹۵٫۲  ۹۶٫۴  ۹۷٫۳  ۹۸٫۱  ۹۹٫۴  ۱۰۰٫۱

سطح دشواری کلی آزمون مطابق انتظار و کمی آسانتر از سال قبل

گرامر: ۴ سوال – سطح عادی و قابل پیش بینی –  ۲ سوال از سال سوم مبحث صفات و مجهول و ۲ سوال از پیش مباحث  تشدید کننده ها و عبارت توصیفی

واژگان: ۸ سوال – سطح عادی و قابل پیش بینی – ۴ سوال از پیش و ۴ سوال از سوم

 • اصطلاح take sth seriously که در ریاضی هم سوال آمده بود اینجا هم به چشم می خورد. به نظر می رسد طراحان محترم یک سوال زبان را در اغلب رشته ها به اصطلاحات اختصاص داده اند.

کلوز: ۵ سوال – سطح عادی و معمول – ۱ سوال از گرامر و ۴ سوال از لغت

 • موضوع سوال ۹۰ که بحث adverbials یا کاربرد participle ها به عنوان قید بود، خارج از کتابهای درسی است.

متن ها:  سطح سختی اونها و نوع و بودجه بندی سوالات درک مطلب تقریبا مطابق انتظار و کمی ساده تر از سال قبل بود.

 • سوالات صریح: ۴  سوال موضوع اصلی:۱   سوال استنباطی: ۱   سوال مرجع ضمیر: ۱ سوال معنی لغت: ۱

 • سوال ۹۳: اگر به گزینه ۳ شک دارید، کلمه food web کار را خراب کرده و جوابی بیش از حد جزیی است. اگر فقط به ecology اشاره می کرد می توانستیم به گزینه ۳ هم فکر کنیم.

 • سوال ۱۰۰ را با رد گزینه های دیگر و توجه به traveled to Europe with his private French teacher می توان فهمید.

 • سوالات دشوار: ۹۶-۹۳- ۱۰۰

در کل آزمون زبان رشته تجربی  را کمی آسانتر از سال قبل ارزیابی می کنم. میانگین درصد نفرات برتر را حدود ۸۰ ارزیابی می کنم.

موفق باشید!

شهاب  اناری

 • با سلام وعرض خسته نباشید به دانش آموزان عزیز رشته تجربی

 • همانطوری که در تحلیل آزمون قبلی نیز پیش بینی کرده بودم در این آزمون نیز جملات مجهول سوال شده است و به نظر من آزمون های امسال تفاوت چندانی با هم نداشتند . در ضمن باز با توجه به پیش بینی و تجزیه تحلیلی که انجام داده بودیم ، نبودن سوال از گرامر درس هشت که همه ساله تقریبا در اغلب گروهها وجود دارد قابل توجه است.

 • نکته قابل توجه دیگر در تعدادسوالها بودکه در مبحث گرامر دو سوال از سوم و دو سوال از پیش دانشگاهی بود در حالی که در تستهای واژگان تعداد سوالهای مربوط به سوم دو مورد ولی پیش شش مورد بود. در عوض در بخش کلوز سوال سوم زیادتر بود وحتی  یک گزینه نیز مربوط به درس هفت اول دبرستان!

 • سوالهای درک مطلب نیز تقریبا مشابه آزمونهای قبل در همین سال بود و متن خیلی دشواری انتخاب نشده بود.

به امید موفقیت روز افزون تمامی شما عزیزان.

یادمان باشد که کنکور هدف نیست بلکه یکی از چالشهای رودرروی ما در زندگیست.

بهرام دستگیری

گرامر :

در سؤالات بخش گرامر، ۴ سؤال مطرح شده، دو سوال از کتاب سال سوم و  دو سوال از سال چهارم طراحی شده است: سوال ۷۶ از  از مبحث تشدید کننده ها درس ۴ سال چهارم، سوال ۷۷ صفت فاعلی و مفعولی از سال سوم ، سوال ۷۸  از مجهول مدال ها ( سوال نسبتا سخت ) درس ۶ سال سوم ، سوال۷۹ از مبحث حذف ضمایر موصولی درس ۳ سال چهارم . سطح این سوالات استاندارد و در حد انتظار بود.

واژگان:

در سوالات مربوط به واژگان  سه سوال از سال سوم  و پنج سوال از سال چهارم بود . سوال ۸۲ چالش برانگیز و با توجه به حرف اضافه  exploration – into – درست می باشد. سوالات واژگان از کتاب های درسی  و در حد انتظار بود.

کلوز تست :

در این قسمت، همانند سال‌های گذشته ۵ سؤال دارد. یک سوال گرامری از مبحث حذف ضمایر موصولی درس ۳ سال چهارم  و چهار سوال بصورت واژگان که هر چهار تا از زبان سال سوم می باشد.

 درک مطلب :

 متون درک مطلب کوتاه تر از سال های قبل می باشد. سوال ها ی متن اول کمی سخت تر از متن دوم می باشد.در متن اول سوال ۹۳ انتخاب عنوان برای متن می باشد گزینه های سه و چهار می توانند درست باشند اما با توجه به تکرار کلمات و عبارتها به نظر بنده گزینه ۳ صحیح تر می باشد. سوال ۹۴ مربوط به جزییات متن می باشد. سوال ۹۵ مربوط به مرجع ضمیر و سوال ۹۵ بصورت استنباطی می باشد. در متن ۲ سوال های ۹۷و ۹۸ و ۹۹ از جزییات متن و آسان ، سوال ۱۰۰ بصورت استنباطی (غیر مستقیم از متن ) می باشد.

با تشکر ساسان عزیزی نژاد

With the best wishes

 • تحلیل سوالات زبان کنکور تجربی-جواد مومنی

 •   گرامر

 • ·  امسال در سؤالات بخش گرامر، همانند سال گذشته، ۴ سؤال مطرح شده، با این تفاوت که (برخلاف سال گذشته که یک سوال از سال سوم داشتیم) دو سوال از کتاب سال سوم و دو سوال از سال چهارم طراحی شده است: سوال۷۶ از مبحث تشدیدکننده ها، سوال ۷۷  ازصفات فاعلی و مفعولی، سوال ۷۸ از مبحث مجهول و سوال۷۹ از مبحث شکل کوتاه جمله ی وصفی.سطح این سوالات معمولی و قابل پیش بینی بود، اما طرح دو سوال از سال سوم و عدم طرح سوال مربوط به گذشته ی مدالها در شماره ی همیشگی ۷۹، کمی غیرمنتظره به نظر میرسید. می‌توان گفت سطح دشواری سؤالات گرامر نسبت به سال‌های گذشته تغییری نکرده است و با سؤالات پارسال تقریباً برابر است..

 • ·  واژگان

 •   در میان سوالات مربوط به واژگان گزینه ها عمدتاَ از کتاب پیش‌دانشگاهی مطرح شده اند، اما در میان پاسخ‌ها، ۴ پاسخ‌ از کتاب پیش‌دانشگاهی و ۴ پاسخ‌ از سال سوم مطرح شده  است. می‌توان گفت سطح دشواری سوالات واژگان عادی پرسیده بود، و در کنکور ریاضی امسال هم مطرح شده،take something seriously است ،اگرچه سؤال ۸۶ که درباره‌ی ممکن است کمی دردسر ساز بوده باشد.

 • ·  Cloze Test

 • در این قسمت، همانند سال‌های گذشته ۵ سؤال داریم با الگوی آشنای سوالات کلوزتست که مشتمل بریک ۱ سوال گرامر است: سؤال واژگان ۸۹،۹۲،۸۹از سال سوم است،وسوال ۹۰( گرامر) از سال چهارم.  در مجموع می‌توان گفت سطح دشواری سؤالات  این قسمت نسبت به سال‌های گذشته تغییری نکرده است و با سؤالات پارسال تقریباً برابر است..

 • ·  درک مطلب

 • اندازه متون درک مطلب کوتاهتر از سال قبل و سطح دشواری آنها معقول و مناسب دانش زبان عمومی دانش آموزان است،  داریم(مانند کنکور ریاضی امسال). Main Idea ،Restatement ،Inference ،Reference در متن اول یک سؤال از   در متن دوم، دو سوال از بازگویی، یک سوال از برداشت ضمنی، یک سوال از ارجاع داریم.


زمین شناسی:

دانلود تحلیل زمین شناسی کنکور۹۴

دانلود پاسخ تشریحی زمین شناسی


ریاضیات تجربی ۹۴:

دانلود تحلیل ریاضیات تجربی کنکور۹۴

دانلود پاسخ تشریحی ریاضی کنکور تجربی ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی زیبای ریاضی تجربی سال ۹۴

دانلود پاسخ تست های ریاضیات کنکور سراسری ۹۴ رشته تجربی

دانلود پاسخ تشریحی سوالات ریاضی کنکور تجربی سال ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی ریاضی کنکور ۹۴ رشته ی تجربی

در بررسی سوالات ریاضی تجربی امسال موارد زیر مشاهده می شود:

 • بودجه بندی سوالات تقریبا مشابه بودجه بندی سال گذشته  است.

 • سوالات به نسبت سال گذشته کمی ساده تر شده اند و از محاسبات بیچیده ای که در سال گذشته برای هر سوال داشتیم خبری نیست.

 • دو سوال اول دفترچه یعنی سوالهای ۱۲۶ و ۱۲۷ سوالهای دشوار و نویی هستند که ممکن است سبب خراب کردن روحیه داوطلبان شود.

 • از قسمت تابع ۳ سوال طرح شده است که دو سوال ان ارتباط مستقیم با تابع معکوس دارد و یک سوال هم از ترکیب توابع که دو سوال تابع معکوس (سوالات ۱۲۷ و ۱۴۰) سوالات سختی هستند و سوال ترکیب تابع هم سطح دشواری ان متوسط رو به بالا ارزیابی می شود.

 • برخلاف سال گذشته سوالات مثلثات(سوالهای ۱۲۸و ۱۳۳و۱۴۳) سوالهای خوب و روتینی بودند علی الخصوص معادله مثلثاتی که اصلا قابل مقایسه با سوال سال گذشته نبود. (اما صد حیف که داوطلبان تجربی از مثلثات فراری اند)

 • به سبک سال ۹۳ دو سوال از حد و بیوستگی طرح شده بود که سوالات نرمالی بودند صرفنظر از اینکه اصولا نمی بایستی صحبتی از بیوستگی در بازه مطرح شود.

 • از قسمت مشتق و کاربرد ۵ سوال طرح شده بودکه میانگین اونها سوالات متوسط و نرمالی بود که در این بین سوالهای ۱۳۷ و ۱۴۵ سوالات ساده و سوالات ۱۴۴و ۱۴۶ و ۱۴۷ (نمودارشناسی) کمی وقت گیر ولی روتین بودند علی الخصوص سوال ۱۴۶ که وقت گیر تر از بقیه بود.

 • سوالهای آمار سوالات سختی نبودند فقط سوال نمودار جعبه ای(۱۳۱) کمی وقت گیر بود.

 • دو سوال احتمال هم سوالات سختی نبودند اما سوال ۱۳۸ که داوطلبان می بایستی دو محاسبه از فرمول توزیع دو جمله ای انجام می دادند کمی وقت گیر بود.

 • دو سوال مقاطع مخروطی کمی وقت گیر بودند و سطح انها متوسط بود.

 • دو سوال انتگرال هم به شیوه سنوات گذشته بودند با این تفاوت که سوال انتگرال معین امسال نیاز به استفاده از فرمولهای مثلثاتی داشت.

 • سوال های ماتریس و معادله درجه ۲ و دنباله و رشد و زوال تقریبا به سبک سوالهای گذشته کنکور بودند و سوالهای دشواری نبودند

 • سوال تصاعد امسال(سوال ۱۲۶) سوال سخت و دشواری برای بچه ها بود.

 • سبک سوالهای هندسه تقریبا مشابه سوالهای سال قبل بوده و دو سوال ساده و دو سوال سخت بودند که چون عموما بچه ها با سوالات هندسه مشکل دارند سخت ارزیابی می شوند.

 • در مجموع سوالهای امسال نه زیاد سخت و نه ساده ارزیابی می شوند بلکه برایند آن نرمال با سطح دشواری متوسط کمی رو به دشوار ارزیابی می شود.

 • بهرام طالبی
 • پس از یکسال تلاش و ممارست، ایستگاه پایانی که همان کنکور سراسری ۱۳۹۴بود را نیز پشت سر گذاشتید.

  بدیهی‌ست بسیاری از شما می‌خواهید بدانید بقیه دوستانتان آزمون را چگونه داده‌اند و در ضمن از نظر کارشناسی دبیران نیز آگاه شوید.

  آنچه واضح است (و هر سال تکرار می‌شود) در ساعت‌های ابتدایی پس از کنکور، به دلیل جو پرفشار کنکور، بسیاری از داوطلبان کنکور را بسیار سخت‌تر از سال‌های گذشته ارزیابی می‌کنند. امّا وقتی کمی دقیق‌تر و کارشناسی‌تر به سوالات نگاه کنیم، در می‌یابیم کنکور امسال نیز تفاوت خارق‌العاده‌ای با کنکور سال‌های گذشته نکرده است.جدولی که در ذیل تهیه کرده‌ام به شما نمایی کلی از سوالات ریاضی رشته تجربی می‌دهد.

  و در نهایت لازم است به داوطلبانی که خود را برای کنکور سراسری سال ۱۳۹۵ آماده می‌کنند، تذکر دهم که جدول زیر را با دقت فراوان مطالعه کرده و آگاه باشند که مهمترین منبع آماده شدن برای کنکور، کتاب درسی و سوالات کنکور سال‌های گذشته می‌باشد.

  به امید روزهای روشنی که می‌آید . . .

  آرش رحیمی ۲۲/۳/۹۴

  شماره سوال

  مبحث

  منبع

  سطح سوال

  تکرار در کنکورهای گذشته

  ۱۲۶

  تصاعد

  ترکیبی

  دشوار

  تجربی خارج از کشور ۸۴

  ۱۲۷

  تابع

  ترکیبی

  متوسط

  جدید

  ۱۲۸

  مثلثات

  کتاب درسی

  ساده

  سراسری ریاضی۹۱

  ۱۲۹

  ماتریس

  کتاب درسی

  ساده

  سراسری تجربی۹۱

  ۱۳۰

  آمار

  ترکیبی

  متوسط

  سراسری تجربی۹۰

  ۱۳۱

  آمار

  ترکیبی

  متوسط

  تجربی خارج از کشور۸۵

  ۱۳۲

  احتمال

  کتاب درسی

  ساده

  سراسری تجربی۹۱

  ۱۳۳

  مثلثات

  ترکیبی

  دشوار

  جدید

  ۱۳۴

  ترکیب تابع

  ترکیبی

  متوسط

  تجربی خارج از کشور ۸۷

  ۱۳۵

  حد

  ترکیبی

  ساده

  سرای تجربی ۹۰ – ۹۱ – ۹۲

  ۱۳۶

  پیوستگی

  کتاب درسی

  ساده

  تجربی خارج از کشور ۹۰

  ۱۳۷

  مشتق

  کتاب درسی

  متوسط

  سراسری ۸۳  – ۸۸ – ۹۰

  ۱۳۸

  احتمال

  ترکیبی

  دشوار

  جدید

  ۱۳۹

  معادله درجه دوم

  ترکیبی

  متوسط

  سراسری ۸۶ – ۸۷

  ۱۴۰

  تابع معکوس و سهمی

  ترکیبی

  دشوار

  سراسری۹۲

  ۱۴۱

  دنباله

  کتاب درسی

  ساده

  تجربی خارج از کشور۸۶ – سراسری ریاضی۸۸

  ۱۴۲

  رشد و زوال

  کتاب درسی

  ساده

  تجربی خارج از کشور۹۱

  ۱۴۳

  معادله مثلثاتی

  کتاب درسی

  ساده

  سراسری تجربی۹۱

  ۱۴۴

  مشتق

  کتاب درسی

  دشوار

  جدید

  ۱۴۵

  مشتق

  کتاب درسی

  متوسط

  تمرین کتاب درسی صفحه ۷۹

  ۱۴۶

  کاربرد مشتق

  ترکیبی

  دشوار

  جدید

  ۱۴۷

  کاربرد مشتق

  ترکیبی

  متوسط

  سراسری تجربی۸۸

  ۱۴۸

  مقاطع مخروطی

  کتاب درسی

  متوسط

  تجربی حارج از کشور ۸۹ – سراسرای تجربی ۹۲

  ۱۴۹

  مقاطع مخروطی

  ترکیبی

  متوسط

  ۱۵۰

  انتگرال

  کتاب درسی

  متوسط

  تمرین کتاب درسی ص ۱۷۲

  ۱۵۱

  انتگرال

  ترکیبی

  متوسط

  سراسری ۹۰ – ۹۱ – ۹۲ – ۹۳

  ۱۵۲

  هندسه

  ترکیبی

  دشوار

  ۱۵۳

  هندسه

  ترکیبی

  متوسط

  ۱۵۴

  هندسه

  کتاب درسی

  ساده

  سراسری تجربی۸۷ – تجربی خارج از کشور ۸۸

  ۱۵۵

  هندسه

  کتاب درسی

  ساده

  سراسری ۸۲ – تجربی خارج از کشور ۸۵ و ۸۷


زیست شناسی :

دانلود فایل تحلیل دقیق سوالات زیست شناسی ۹۴

دانلود فایل پاسخ تشریحی زیست شناسی تجربی ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی زیست شناسی کنکورتجربی سال ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زیست کنکور ۹۴ تجربی

دانلود پاسخ تشریحی سوالات زیست کنکور۹۴

دانلود پاسخ تشریحی تست های زیست کنکور سال ۹۴

تحلیل آماری زیست شناسی کنکور ۹۴

تحلیل زیست شناسی کنکور سال ۹۴

تحلیل اولیه سوالات کنکور زیست شناسی۹۴

با سلام و خسته نباشید خدمت همه داوطلبان کنکور سراسری

▄در یک نگاه کلی سوالات کنکور ۹۴ در مقایسه با پارسال از نظر انشایی و بیان سوالات  روان تر بوده و درک آنها ساده تر به نظر می رسید. به غیر از دو یا سه مورد در بقیه سوالات نظر طراح در مورد مطلب مورد سوال کاملا مشخص و واضح است. شاید همین امر موجب شده است که سوالات ساده تر به نظر برسند.

 میزان مفاهیم مطرح شده در سوالات کنکور ۹۴ از کنکو ر پارسال بیشتر است.

با توجه به میزات ترکیبی بودن سوالات

۸ سوال از زیست سال دوم

۱۸ سوال سال سوم

۱۹ سوال از پیش دانشگاهی

و ۷ سوال کاملا ترکیبی می باشند.

.شاید به نظر دانش آموزان سخت ترین سوالات به نوعی ” سوالات چند مورد درست یا نادرست” می باشند. در کنکور امسال ۵ سوال از این نوع سوالات مطرح شد که نسبت به پارسال تغییر ی نکرده است.

به طور کلی میزان سوالات ترکیبی و مقایسه ای در کنکور امسال نسبت به پارسال افزایش یافته است.

در بیشتر سوالات صورت سوال از یک مبحث و گزینه های ارائه شده از مباحث دیگری می باشند که از این نظر بسیار شبیه پارسال است

هیچ کدام از سوالات کنکور زیست امسال ساده نبودند و می توان گفت همه سوالات به صورت مفهومی ، ترکیبی و مقایسه ای مطرح شده اند.

فقط یک شکل به صورت مستقیم از کتاب درسی در کنکور مطرح شد که آنهم گزینه های مفهومی و ترکیبی داشت و از خود شکل سوالی مطرح نشد. اگر الکتروکاردیوگرام را هم د رنظر بگیریم می توان گفت دو شکل مطرح شده است.

از نظر ژنتیک و سوالات محاسبه ای مرتبط با آن  د رکنکور امسال ۳ سوال مطرح شد که از کنکور پارسال یک سوال کمتر است.

نتیجه گیری نهایی:

به طور کلی سطح سوالات،  میزان مفاهیم مطرح در سوالات و پراکندگی گزینه ها از نظر بنده دشوار تر از کنکور ۹۳ ارزیابی می شود.

روح الله امرایی


محمدرضا فروهرمنش

باسلام و عرض خسته نباشید به طراحان محترم و داوطلبین گروه زیست در سراسر ایران

زیست شناسی امسال همانند سال گذشته به مانند تمام درس ها ثابت کرد کنکور به سوی مفهومی شدن سوق دارند و طراحان محترم به ترکیب مطالب مختلف کتاب و ریز بینی نسبت به اشکال کتاب درسی توجه دارند و چند سالی هم که  به قید های کتاب درسی توجه خاصی دارند.

۱- بیش تر سوال های کنکور امسال(۹۴% از سوال ها)همچون سال گذشته، به صورت تکمیل جای خالی مطرح شده اند.

۲) گزینه هایی با طول زیاد و سوالات چند موردی که مانند سال قبل به چشم می خورد.

۳) در این آزمون تعداد زیادی از سوالات دارای فعل منفی هستند: «نادرست»، «نمی­توان» و …

قید –سوالات قید مفهومی بود به طوری که این قید ها از نقات نامفهوم کتاب بوده وچالشی ونیاز به مطالعه زیاد کتابدرسی داشتبیش تر قیدهای امسال نیز همچون سال قبل از نوع «همه­ی» و «هر» رفته بود و بسیار علمی تر، مفهومی تر شده بود.

این کار نیز به پوشش مطالب آزمون کمک شایانی کرده بود.

لغت- سوالات لغت در اول سوالات راحت بود اما در اخر رو به مقایسه ای می رفت

ژنتیک-سوالات کمتر محسبه ای بود ونیاز به دانستن بیماری داشت فوق العاده ساده اما روشی که بعضی اساتید کنکور گفتند اینجا جواب گو نبود وحتما باید از راه کتاب درسی رفت

 دام آموزشی – ازمون امسال تغییری اساسی دا ودام های بسیار خوبی مقایسه داد که نیاز بود کتاب ترکیبی خاند

مقایسه ای-سوالا ت دشوار بود وقسمت نیست است توجه باید می شود

سوال ۴ گزینه-کمتر به چشم میخورد اما برای کسی که

سوال شکلی-یک سوال امد اما نکات  شکلی۲۰درصد سوال بود

سوال

۱۵۷ بسیار راحت که ازمون خطا بود

۱۵۸سوال از فصول گیاهی بود اما توجه کنید که رشته دوک مرستمی گیاه حسن یوسف

۱۵۹ سوال نیاز به مطالعه کتاب وتوجه به کلمه هر بود

۱۶۰ سوال کمی چالشی بود ویزگی همه انزیم روده باریک خاصته بود

۱۶۱سوال بسیار مفهومی بود عصبی-غیر عصبی –ارتباط سیناپسی-چاباید کلمه به کلمه تحلیل می کردید.

۱۷۴ سوالی بسیار ساده از دود مانه بود

سوالات دام دار :
۲۰۵— هر لنفوسیت پادتن تولید نمی کنه
۲۰۰- — بند ناف سیاهرگ ها نداره یکی داره
۱۹۶- هر باکتری زنده حتما تداوم ساخت آ ت پ خواهد داشت
۱۶۳- هر گیاهی به هر حال زنده هست و گلیکولیز داره یعنی در غیاب اکسیژن آ ت پ می سازه .
۱۵۸- رشته دوک در پروفاز تشکیل مشه نه با تغییر اسکلت سلولی .
۱۵۶- سلول سازنده تار مریستم هست و با مرده محافظت میشه.
۱۶۹- آغاز تحلیل جسم زرد یعنی کاهش هورمون های جنسی
۱۷۱- همه وکتور های از دستگاه میزبان استفاده می کنند نه بعضی اما بعضی مستقلند .
۱۷۷- سلول های گاو همشون گلیکولیز دارند .
۱۸۱- ۵/۸
۱۸۲- هر تکامل همراه باعث تغییر و تحول گونه ها می شود .
۱۸۳- تبادل قطعه می تونه کراس باشه و تغییر عدد م یتونه میوز باشه و هر لقاح فنوتیٻ جدید نمیده
۱۹۳- ویروس گیاهی و پوشش دار نیست و متابولیسم نداره و با آوند های چوبی می تونه منتشر بشه ..
۱۹۵- ۳/۳۲ و ۱/۳۲

دکتر جباری


کلید سوالات فیزیک کنکور ۹۴ رشته تجربی

با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمامی داوطلبانی که یک سال و شاید هم سالهاست خودشون رو برای همچین روزی آماده کردند.

امیدوارم تک تک بچه ها مزد زحمات و سخت کوشیهاشون رو بگیرن.همونطوری که حدس زده میشد بر خلاف آزمون های سالهای قبل که درس فیزیک ایجاد چالشی برای دانش آموزان نمی کرد و سوالات روتین و به نوعی کلیشه ای بودند(مخصوصا آزمون سال قبل که به معنای واقعی کلمه ساده بود)امسال طراحان محترم با سبک سوالات جدید و بالا بردن درجه ی سختی سوالات  دوستان را سر جلسه ی کنکور غافلگیر کردن.

به جرات میشه گفت این آزمون با آزمون سال قبل فاصله ی معنا داری داشت.سوالات کاملا عمقی و مفهومی طراحی شده بودند و پیکان سنجش در درس فیزیک عمق دانش بچه ها رو هدف گرفته بود.

خیلی از سوالات به گونه ای بودند که نمیشد بلافاصله پس از خواندن سوال دست به قلم برد بلکه باید مسئله رو کاملا تحلیل کرد و بعد محاسبات رو انجام داد.اگرچه تراکم سوالات متوسط و سخت بیشتر بود ولی سوالات ساده یا حتی خیلی ساده هم میان سوالات گنجانده شده بودند.برای مثال سوال ۲۲۳ واسه این بود که هیچ کس دست خالی درس فیزیک رو ترک نکنه!!

اگر از چند سوال دشوار و طرح نویی که در مباحث مربوط به فیزیک اول تا سوم و فیزیک پیش دانشگاهی ۱ که سطح کیفی این بخشها رو متوسط رو به دشوار کرده بودند بگذریم  بر خلاف انتظار سوالات فیزیک پیش دانشگاهی۲ به مراتب سخت تر و با سبکی جدیدتر طراحی شده بودند و اون عاملی  که باعث شد تا از نظر طیف غالب دانش آموزان فیزیک بعنوان سخت ترین درس آزمون اختصاصی باشه بخش عمده ی آن مربوط به بالا بودن سطح کیفی سوالات پیش ۲ بود.به نظر میرسه که”چشمها را باید شست” و به طوری عمیقتر این مباحث را که از دید اکثر دانش اموزان جزو ساده ترین بخش های فیزیک بودند را مطالعه کرد.


شیمی :

دانلود فایل تحلیل سوالات شیمی تجربی ۹۴

دانلود فایل تحلیل سوالات شیمی ۹۴ کنکور تجربی

دانلود پاسخ تشریحی شیمی تجربی کنکور ۹۴

دانلود فایل پاسخ تشریحی شیمی ۹۴ تجربی

دانلود پاسخ تشریحی کنکور تجربی ۹۴ درس شیمی

دانلود پاسخ تشریحی درس شیمی کنکور ۹۴ تجربی

دانلود حل سوالات شیمی تجربی ۹۴

دانلود حل تست های شیمی کنکور ۹۴

دانلود حل تست های کنکور تجربی ۹۴ درس شیمی

دانلود جواب تشریحی تست های شیمی تجربی ۹۴

دانلود پاسخ تشریحی کنکور سراسری تجربی ۹۴ درس شیمی

دوستان رشتۀ تجربی سلام …. به شما خسته نباشید می گم به خاطر پشت سر گذاشتن یک سال پر هیجان و پرکار

امیدوارم که امروز یکی از روزهای خوب زندگیتون باشه و به اون چیزی که می خواید برسید.

همونطور که شما عزیزان هم سوالات کنکور رو دیدید،متوجه شدید که سوالات شیمی امسال نسبت به سوالات شیمی کنکور سال گذشته قدری متعادل تر بودند و شبیه به سوالات کنکور ریاضی که روز گذشته برگزار شد تعداد قابل توجهی از سوالات برای شما آشنا بودند به واسطۀ اینکه یا شبیه آن ها را در سال های گذشته یا در خلال آزمون ها از نظر گذرانده بودید.

در تحلیل سوالات شیمی کنکور تجربی ۹۴ منظور از سوالات درک مطلب سوالاتی که در سوال مذکور ۴ گزینه را پیرامون موضوع محوری خاصی یا موضوعات مختلفی از آن فصل مطرح شده اند، می باشد.

در برخی سالها سوالات به صورت ترکیبی از مفاهیم دو فصل مطرح شده اند .

به هر روی می توان گفت دانش آموزانی که سطح خوب یا متوسط  را داشته اند می توانستند به راحتی به نیمی از سوالات پاسخ دهند.

البته به شیوۀ هر سال سوالاتی نیز با ایدۀ نو و جدید مطرح شدند که در ادامه این سوالات را معرفی خواهم کرد.

به نظر سوالات امسال برای دانش آموزانی که در مفاهیم پایه ای  شیمی دارای درک خوب و تحلیل خوبی هستند سوالات خوبی بود.

کتاب درسی

سهم کتاب در سوالات کنکور

فصل ها

سال کنکور و تعداد سوال

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

شیمی دوم دبیرستان

۱۱

ساختار اتم

۳

۲

۱

۲

۲

۲

جدول تناوبی

۲

۳

۳

۲

۲

۲

ترکیبات یونی

۱

۲

۲

۲

۲

۲

ترکیبات کووالانسی

۳

۲

۳

۳

۳

۴

کربن

۲

۲

۲

۲

۲

۲

شیمی سوم دبیرستان

۱۲

استوکیومتری

۳

۴

۴

۴

۴

۴

ترمودینامیک

۳

۴

۳

۴

۴

۴

محلول ها

۴

۴

۴

۴

۴

۴

شیمی چهارم دبیرستان

۱۲

سینتیک

۴

۲

۳

۳

۳

۳

تعادل

۲

۳

۲

۳

۲

۳

اسید-باز

۴

۴

۳

۳

۳

۲

الکتروشیمی

۴

۳

۴

۳

۴

۳

*علیرغم کنکور ریاضی که در مورد نظریات اتمی سوالی مطرح نشد اما طبق سنوات گذشته در کنکور تجربی همچنان سوال اول متعلق به نظریات اتمی بود.

*نکته قابل توجه اینکه در سوالات شیمی امسال هم در گروه تجربی و هم گروه ریاضی سوالاتی مطرح شدند که از دانش آموز می خواست تشخیص دهد چند جمله از آن جملات درست هستند و این سوالات شبیه به سوالاتی در زیست شناسی کنکور چند سال اخیر است که البته تعداد اینگونه سوال در کنکور تجربی بیش از کنکور ریاضی بود.

*هر سال در کنکور یک سوال از قانون هس مطرح می شد ولی امسال علیرغم انتظار سوالی از این مطلب طرح نشده است.

* سوال ۲۵۴ ، سوالی با ایدۀ نو در کنکور بود که راه حل آسانی را طلب می کرد ولی ایدۀ طرح سوال از آنتروپی به این گونه جدید بود.

*در کنکور تجربی بر خلاف کنکور ریاضی دو سوال(۲۶۱ و ۲۶۲) از فصل سینتیک به نظریات برخورد و حالت گذار و انرژی فعالسازی مطرح شد.

*سوال ۲۶۴ شیمی گروه تجربی و سوال ۲۲۸ شیمی گروه ریاضی شیوۀ جدید از تلفیق بازده درصدی و صابت تعادل بود.

*سوال ۲۶۹ شیمی گروه تجربی و ۲۳۳ شیمی گروه ریاضی مشترکا از محاسبۀ عدد اکسایش به کمک روش کتاب درسی مطرح شده بودند که لزوم توجه به مطالب ساده کتاب درسی را یادآوری می کند.

 • چنانکه از بررسی سوالات درک مطلب در کنکور ۹۴ تجربی بر می آید ، عموما این گونه سوالات پیرامون موضوعات  پراکنده ای مطرح شده اند که اهمیت مطالعۀ خط به خط کتاب درسی را به دانش آموزان عزیز یادآور می شود.

سال کنکور

تعداد سوالات درک مطلبی که موضوعات مختلفی را در گزینه ها مطرح کرده اند

تعداد سوالاتی که گزینه ها پیرامون موضوع محوری و معینی مطرح شده اند

۸۹

۲

۶

۹۰

۴

۸

۹۱

۲

۵

۹۲

۸

۴

۹۳

۹

۳

۹۴

۶

۵

سال کنکور

تعداد سوال محاسباتی

۸۹

۱۰

۹۰

۹

۹۱

۱۳

۹۲

۱۴

۹۳

۱۵

۹۴

۱۰

تعداد سوالات محاسباتی شیمی،امسال کاهش پیدا کرده است.البته در کنکور ریاضی شاهد حفظ جهش سال گذشته در تعداد سوالات محاسباتی بودیم.

 • در کنکور تجربی نیز مانند کنکور ریاضی شاهد کاهش تعداد سوالاتی بودیم با جای خالی سه یا چهار بخشی

سال کنکور

تعداد سوال جای خالی

۸۹

۳

۹۰

۳

۹۱

۶

۹۲

۳

۹۳

۵

۹۴

۲

در کتاب درسی شیمی دبیرستان همیشه در کنار مطرح ساختن مطالب و عناوین مختلف یک شکل یا نمودار یا جدول نیز برای درک بهتر دانش آموزان آورده شده که طرح سوال به طور مستقیم یا غیر مستقیم از شکل هاو نمودار ها یا جداول کتاب درسی به منظور سنجش تسلط دانش آموزان بر مطالب و شکلهای کتاب در کنکور سالهای مختلف وجود داشته است . در کنکور امسال هم با طرح ۴ سوال در این قالب بر اهمیت شکل ها و نمودارهای کتاب تاکید شد.تعداد این گونه سوالات در کنکور ریاضی  کمتر  تجربی امسال برابر بود.

سال کنکور

تعداد سوال دارای شکل و نمودار و جدول

۸۹

۱۱

۹۰

۵

۹۱

۷

۹۲

۵

۹۳

۵

۹۴

۴

*اما هر ساله سوالات کنکور با نوآوری ها و طرح سوالاتی خلاقانه دبیران و دانش آموزان را شگفت زده می کند که در کنکور امسال نیز سوالات زیر این گونه بودند.

شمارۀ سوالات: ۲۵۴ – ۲۶۲ – ۲۶۴

amir ghasemi

منبع : ریاضی ۱۰۰

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code