دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:آزمایشگاه فیزیک اینترنتی

برچسب آرشیوها:آزمایشگاه فیزیک اینترنتی

چند سوال مفهومی و جالب فیزیک دبیرستان

چند عکس فیزیکی و چند سوال چالش برانگیز از فیزیک دبیرستان را در سایت ریاضی ۱۰۰ بررسی خواهیم کرد.   یک کَک که یک گاری فلزی را به دنبال خود می‌کشد!  وزن این گاری ۱۶۰ هزار برابر وزن کَک است! چگونه کک قادر به چنین کاری است؟   در افسانه‌ها ...

ادامه مطلب