دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:آمادگی برای امتحانات

برچسب آرشیوها:آمادگی برای امتحانات

نحوه مطالعه در روزهای امتحان

امتحان نقطه عطفی در نشان دادن میزان موفقیت شماست. هرچند روش های موجود برای امتحان، نمی تواند گویای دقیق و واقعی از میزان اندوخته های علمی دانش آموز به حساب آید، اما ملاک مهمی تلقی می شود و به تبع آن «نمره» نیز اهمیت خود را در این راستا به ...

ادامه مطلب