دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:آموزش دستگاه عصبی زیست

برچسب آرشیوها:آموزش دستگاه عصبی زیست

جزوه دستگاه عصبی از زیست سال سوم

دستگاه عصبی زیست سال سوم این فصل طوری نوشته شده که در کنکور سال جاری، بتوانید هر سؤالی را مثل آب خوردن پاسخ دهید. در متن جزوه، نکات ترکیبی زیادی از کتابهای درسی ذکر شده است که میتواند شما را از مطالعه ی هر منبع دیگری بی نیاز کند. با مطالعه ...

ادامه مطلب

جزوه زیست شناسی ، مبحث دستگاه عصبی

مباحث جزوه دستگاه عصبی مفهومی شامل : ساختار و کار نورون اجزای هر نورون نورون حسی نورون حرکتی نورون رابط فعالیت نورون ها پتانسیل آرامش پتانسیل عمل آزاد شدن انتقال دهنده ی عصبی انتقال دهنده های عصبی اثر مواد مخدر بر دستگاه مرکزی عصبی دستگاه عصبی مرکزی اعصاب محیطی نخاعی ...

ادامه مطلب