دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:آموزش زیست کنکوری

برچسب آرشیوها:آموزش زیست کنکوری

جزوه زیست شناسی ، مبحث دستگاه عصبی

مباحث جزوه دستگاه عصبی مفهومی شامل : ساختار و کار نورون اجزای هر نورون نورون حسی نورون حرکتی نورون رابط فعالیت نورون ها پتانسیل آرامش پتانسیل عمل آزاد شدن انتقال دهنده ی عصبی انتقال دهنده های عصبی اثر مواد مخدر بر دستگاه مرکزی عصبی دستگاه عصبی مرکزی اعصاب محیطی نخاعی ...

ادامه مطلب