دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:آموزش فیزیک 1 بخش سایه و نیم سایه

برچسب آرشیوها:آموزش فیزیک 1 بخش سایه و نیم سایه

فرمول جدید برای حل سوالات سایه فیزیک

در همه ی کتاب ها برای محاسبه ی سایه ی چشمه ی گسترده ی نور از فرمولی استفاده می شود که مستقل از مقدار نیمسایه نیست. یا در سوال هایی که نحوه ی تغییر نیمسایه را با حرکت پرده یا جسم کدر و یا منبع پرسیده، از رسم شکل استفاده ...

ادامه مطلب