دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:ادامه تحصیل رشته ی جغرافیا

برچسب آرشیوها:ادامه تحصیل رشته ی جغرافیا

رشته ی جغرافیا

نام رشته: جغرافیا دانستن جغرافیا در مفهوم علمی خود عبارت از شناخت محیط طبیعی و انسانی در پهنه زمین است که مناسبات و روابط فیمابین انسان و محیط را در تبیین پدیده های مکانی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد تا بر مبنای این شناخت و طبقه ...

ادامه مطلب