دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:استاد غیاثی

برچسب آرشیوها:استاد غیاثی

جزوه جمع بندی تمامی قیدهای زیست شناسی دوم

تمام قید های زیست دوم با تغییر سبک برگزاری کنکورهای سراسری در سالهای اخیر و توجه عمده به قیدهای خط به خط و مفهومی در سال های اخیر ،جزوه ای برای شما کنکوری های تجربی آماده شده است که به طور کامل به بررسی قیدهای خط به خط و مفهومی متن ...

ادامه مطلب