دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:انرژی نخستین یونش

برچسب آرشیوها:انرژی نخستین یونش

جزوه آموزش روند تناوبی عناصر در جدول تناوبی

آشنایی با روندهای تناوبی عناصر در جدول تناوبی این جزوه چکیده شامل مباحثی همچون : ویژگی های فیزیکی و شیمیایی عناصر گروه اول جدول تناوبی شعاع اتمی، شعاع واندروالسی، شعاع کوالانسی تغییرات شعاع اتمی در یک گروه تغییرات شعاع اتمی در یک دوره انرژی نخستین یونش و تغییرات آن در گروه ...

ادامه مطلب