دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:اهمیت کتاب درسی

برچسب آرشیوها:اهمیت کتاب درسی

بهترین شیوه مطالعه کتاب درسی

 کتاب درسی را چگونه باید خواند ؟  روش پس خبا(اولین حرف اسم مراحل):     مرحله پ یا پیش خوانی : نخست به مرور کلی فصل معینی از کتاب می پردازید تا با موضوعات کلی مطرخح شده در آن آشنا شوید . برای این منظور فهرست مطالب فصل را می ...

ادامه مطلب