دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:بازارکار و فرصت شغلی رشته ی ارتباط تصویری

برچسب آرشیوها:بازارکار و فرصت شغلی رشته ی ارتباط تصویری

رشته ی ارتباط تصویری

تابلوی اول از وجود یک رستوران خبر می‌دهد. تابلوی دوم مکان یک باجه پست را نشان می‌دهد و تابلوی سوم می‌گوید که در اینجا یک جایگاه سوخت‌رسانی است. البته این اطلاعات به زبان نوشتاری بیان نشده است. چرا که امروزه با وجود صد زبان و ۵ هزار گویش، نمی‌توان برای ...

ادامه مطلب