دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:برخی از مولکول هاي داراي 6 زوج پیوندي و یک زوج ناپیوندي

برچسب آرشیوها:برخی از مولکول هاي داراي 6 زوج پیوندي و یک زوج ناپیوندي

پیشگویی شکل هندسی یون کووالانسی ,مولکول ها

پیشگویی شکل هندسی مولکول ها و یون های کووالانسی   ایده وجود ارتباط میان تعداد الکترون های ظرفیتی پیوندی و ناپیوندی باشکل فضایی مولکول نخستین بار در سال ۱۹۴۰ در دانشگاه آکسفورد توسط نویل سیدگویک و هربرت پاول بیان شد. در سال ۱۹۵۷ رونالد سیدنی نیهولم و رونالد گیلسپی از ...

ادامه مطلب