دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:به عهده گرفتن مشکلات

برچسب آرشیوها:به عهده گرفتن مشکلات

شاید مقصر خود ما باشیم!

یک داستان پندآموز زیبا براتون آماده کردم که میتونید در درس خوندن و زندگی خود به کار ببرید. مردی متوجه شد که همسرش خوب نمی شنود وشنوایی اش کم شده است. به نظرش رسیدکه همسرش باید سمعک بگذارد ولی نمی دانست این موضوع را چگونه به او بگوید . بدین ...

ادامه مطلب