دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:به فکر فرورفتن هنگام مطالعه

برچسب آرشیوها:به فکر فرورفتن هنگام مطالعه

مقابله با رویا پردازی هنگام درس خواندن

مقابله با خیال پردازی هنگام مطالعه دوستان خوبم : مکان مطالعه را یک مکان ثابت در منزل در نظر بگیرید وسعی کنید آن را تغییر ندهید. هر دانش آموز به یک مکان با تقریباً یک مترمربع مساحت نیاز دارد. برخی میز مطالعه دارند و برخی روی زمین درس می خوانند (البته هرگز ...

ادامه مطلب