دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:تعیین فرمول شیمیایی ترکیبات یونی

برچسب آرشیوها:تعیین فرمول شیمیایی ترکیبات یونی

آموزش تعیین فرمول شیمیایی ترکیبات یونی به کمک رسم جدول

ترکیبات یونی یکی از مهمترین مواد در شیمی می باشند. این ترکیبات متشکل از آنیونها و کاتیونها می باشند که توسط جاذبۀ الکتروستاتیکی، در یک ساختار بلوری به هم نگه داشته شده اند. این ساختار بلوری، معمولاً طرح هندسی تکرار شدنی دارد. آموزش تعیین فرمول شیمیایی برای این ترکیبات با ...

ادامه مطلب