دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:تلاش برای درس خواندن

برچسب آرشیوها:تلاش برای درس خواندن

سختی و تلاش همان چیزی هست که نیاز داریم

پروانه: مردی یک پیله پروانه پیدا کرد. و آن را با خود به خانه برد. یک روز سوراخ کوچکی در آن پیله ظاهر گشت مرد که این صحنه را دید به تماشای منظره نشست ساعتها طول کشید تا آن پروانه توانست با کوشش و تقلای فراوان قسمتی از بدن خود ...

ادامه مطلب