دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جدول تناوبی عناصر

برچسب آرشیوها:جدول تناوبی عناصر

جزوه آموزشی شیمی دوم مبحث جدول تناوبی عناصر

اولین طبقه بندی عناصر چندین قرن پیش توسط لاوازیه صورت گرفت، او عناصر را به دو دستهی فلز و نافلز تقسیم کرد. اما کاملترین طبقه بندی برای اولین بار توسط دیمیترف ایو اینویچ مندلیف روسی انجام شد. جدول مندلیف شامل ۸ ستون و ۱۲ ردیف بود، که در آن گازهای ...

ادامه مطلب