دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه خلاصه شیمی 1

برچسب آرشیوها:جزوه خلاصه شیمی 1

جزوه خلاصه شیمی اول دبیرستان

  جزوه خلاصه شیمی اول دبیرستان شامل مباحث: نظریات یونانیان باستان در مورد عناصر تشکیل دهنده ی جهان و مقایسه ی آنها با نظریات کنونی-مصارف،منابع،چرخه وویژگی های آب-برخی یکاهای مهم در سیستم های SIوغیرSI — مقایسه دیدگاه یونانیان باستان با نظریات کنونی — دلیل حیات در کره زمین: وجود مقادیر ...

ادامه مطلب