دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه قرقره و کشش طناب

برچسب آرشیوها:جزوه قرقره و کشش طناب

مسائل دشوار قرقره و کشش طناب

در این جزوه ی خلاصه به کمک دو نکته ی کلی در مورد قرقره ها، به حل چند مساله از قرقر ه ها خواهیم پرداخت. اگر از جرم قرقر ه و طناب صرف نظر کنیم، دو نتیجه ی مهم حاصل خواهد شد ۱ برایند نیروهای وارد بر قرقره صفر خواهد شد. ۲ کشش ...

ادامه مطلب