دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه ژنتیک زیست شناسی

برچسب آرشیوها:جزوه ژنتیک زیست شناسی

جمع بندی ژنتیک کنکور با آموزش و حل تست

جزوه خلاصه ژنتیک کنکور +تست جزوه   توسط دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران نوشته شده است. جزوه نکات اصلی ژنتیک شامل ۵بخش که موضوعات هر بخش شامل موارد زیر می باشد : بخش اول: معرفی ساختار و نقش DNA و آزمایش های چارگف، ویلکینز و فرانکلین، واتسون و کریک ، همانندسازی DNA، تعریف مفاهیمی مثل ...

ادامه مطلب