دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:جزوه کاربرمشتق

برچسب آرشیوها:جزوه کاربرمشتق

جمع بندی آهنگ تغییرات بخش مشتق با تست و پاسخ

جزوه کاربردمشتق بخش آهنگ تغییرات ریاضی جمع بندی بخش آهنگ تغییرات لحظه ای و متوسط از سرفصل کاربرد مشتق ریاضی را برای شما تهیه کرده ایم. تعداد کامل تست ها ۱۹ می باشد که تمامی تست ها دارای پاسخ تشریحی می باشند. دانلودجمع بندی آهنگ تغییرات بخش مشتق با تست ...

ادامه مطلب