دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:درس های رشته ی آمار

برچسب آرشیوها:درس های رشته ی آمار

رشته ی آمار

نام رشته: آمار علم آمار به زبان ساده، پیشگویی بر اساس اعداد و ارقام است. به عبارت دیگر یک آماردان می‌تواند بر اساس مجموعه اطلاعات عددی و بر مبنای مدل‌های ریاضی و مدل‌های نظریه احتمال، پیشگویی کند. یعنی به یاری اطلاعات گذشته، نحوه رفتار یک فرآیند را پیش‌بینی نماید. از ...

ادامه مطلب