دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:روانشاسی کنکور

برچسب آرشیوها:روانشاسی کنکور

حل مشکل مقایسه کنکوری ها با یکدیگر

حل مشکل مقایسه کنکوری ها با یکدیگر بخش عمده ی زمان ما در گفتگوهای خانوادگی و دوستانه به قضاوت می‌گذرد. این دبیر بد درس می دهد. آن آموزشگاه،‌ امکانات خوبی ندارد. این کتاب تست پاسخنامه ی خوبی ندارد. تراز میلاد بهتر از مجتبی است. همه ی ما قبول داریم که ...

ادامه مطلب

تفکر سیستمی برای موفقیت در کنکور

روند هزینه کردن دولت آمریکا برای امنیت نظامی طی ربع قرن اخیر! به نمودار افقی که سال هست توجه  کنید@     تصور کنید مدیر مدرسه ی شما می گوید : یکی از دبیران مدرسه که خیلی کم صبر بود، پس از دعوای کلامی با مدیر برای همیشه از مدرسه ...

ادامه مطلب