دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:روی ماه خدا را ببوس

برچسب آرشیوها:روی ماه خدا را ببوس

عضو بی مصرف تاریخ بشریت نشو

باید قبل از مرگ در چیزی چنگ بیندازم،باید قبل از مردن ناخن هایم را در خاک فرو ببرم تا وقتی مرا به زور روی زمین می کشند به یادگار شیارهایی بر زمین حفر کرده باشم ،باید قبل از رفتن خودم را جا بگذارم اگر امروز چیزی از خودم باقی نگذارم ...

ادامه مطلب