دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:ریاضیات مبحث لگاریتم

برچسب آرشیوها:ریاضیات مبحث لگاریتم

تاریخچه ی لگاریتم و کاربردهای آن

سالها پیش کسی فکر نمی کرد لگاریتمی که در رابطه با نیاز محاسبات عملی کشف شد در آینده کاربردهای وسیعی پیدا کند. شاید هیچوقت کپلر فکر نمی کرد که جدول هایی را که برای ساده کردن محاسبات طولانی در تعیین مدار مریخ و یا کارهای اخترشناسی دیگرش تنظیم کرد، جرقه ...

ادامه مطلب