دی وی دی افزایش تراز هزار دی یک روز
خانه » برچسب آرشیوها:شوشتری

برچسب آرشیوها:شوشتری

دانلود جزوه فیزیک بخش الکتریسیته ساکن

آموزش فیزیک بخش الکتریسیته ساکن ( فصل ۲ فیزیک سوم دبیرستان ) الکتریسیته ساکن در کنکور ریاضی ۲ تست و تجربی نیز ۲  تست را به خود اختصاص می دهد.     آموزش نکات کامل فصل الکتریسیته ساکن حل تست های متنوع با پاسخ های کلیدی دانلود جزوه فیزیک بخش الکتریسیته ساکن دانلود مستقیم از سرور ریاضی ۱۰۰ حجم فایل ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک بخش حرکت نوسانی

آموزش فیزیک بخش حرکتنوسانی ( فصل ۳ فیزیک چهارم دبیرستان ) حرکت نوسانی در کنکور ریاضی ۲یا۳ تست و تجربی ۱یا۲  تست را به خود اختصاص می دهد.   آموزش نکات کامل فصل حرکت نوسانی حل تست های متنوع با پاسخ های کلیدی دانلود جزوه فیزیک بخش حرکت نوسانی دانلود مستقیم از سرور ریاضی ۱۰۰ حجم فایل : ۱ مگا بایت پسورد فایل ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک بخش حرکت در دو بعد

آموزش فیزیک بخش حرکت شناسی در۲ بعد ( فصل ۱ فیزیک چهارم دبیرستان ) حرکت شناسی در کنکور ریاضی ۴ تست و تجربی ۳ تست را به خود اختصاص می دهد. آموزش نکات کامل فصل حرکت شناسی حل تست های متنوع با پاسخ های کلیدی دانلود جزوه فیزیک بخش حرکت در دو بعد دانلود مستقیم از سرور ریاضی ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک ۲ بخش گرما و قانون گازها

جزوه فیزیک فصل گرما و قانون گاز ( فصل۶ فیزیک دوم دبیرستان) معمولا در هر دو کنکور ریاضی و تجربی ۳ تست کنکور را به خود اختصاص می دهد. آموزش نکات کامل فصل گرما و قانون گازها حل تست های متنوع با پاسخ های کلیدی دانلود جزوه فیزیک ۲ بخش گرما و ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک بخش کار و انرژی

جزوه فیزیک فصل کار و انرژی ( فصل ۴ فیزیک دوم دبیرستان ) آموزش نکات کامل فصل کاروانرژی حل  تست های متنوع با پاسخ های کلیدی مثال و تمرین تشریحی جهت تثبیت مفاهیم   به همراه پاسخ تمرین های آخر کتاب درسی این مبحث تعداد سوال در کنکور ریاضی: ۱ تعداد سوال در کنکور تجربی: ۱ دانلود ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک بخش موج های الکترومغناطیسی (فیزیک چهارم)

جزوه فیزیک ، فصل موج های الکترومغناطیسی ( فصل ۶ فیزیک چهارم دبیرستان ) آموزش نکات کامل فصل موج های الکترومغناطیسی حل ۴۰ تست های متنوع با پاسخ های کلیدی ۶۳مثال و تمرین تشریحی   به همراه پاسخ تمرین های آخر کتاب درسی این مبحث تعداد سوال در کنکور ریاضی: ۲ تعداد سوال در کنکور تجربی: ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک ۳ فصل جریان الکتریکی

جزوه فیزیک بخش جریان الکتریکی (مبحث جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم ) آموزش نکات کامل فصل جریان حل تست های متنوع با پاسخ های کلیدی حل مثال های تشریحی برای تسلط مناسب برای دانش آموزان سوم دبیرستان و داوطلبان کنکور رشته های ریاضی و تجربی در کنکور ریاضی ۴ تست و در کنکور ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک ۲ بخش ویژگی ماده

فصل پنجم فیزیک ۲ و آزمایشگاه مناسب رشته های دوم ریاضی و تجربی و داوطلبان کنکور درکنکور ریاضی ۲ تست و در کنکور تجربی ۱ تست از این بخش مطرح می شود.   ابتدا تمامی نکات مهم بصورت درسنامه آموزش داده شده و سپس تعداد کافی مثال از درسنامه حل ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک ۴ بخش فیزیک اتمی

جزوه فیزیک چهارم دبیرستان بخش فیزیک اتمی ( فصل ۷ فیزیک پیش دانشگاهی ) در کنکور ریاضی و هم کنکور تجربی ۲ تست از این جزوه  مطرح می شود. آموزش نکات کامل فصل فیزیک اتمی حل تست های متنوع با پاسخ های کلیدی سوال های هماهنگ کشوری فیزیک اتمی با پاسخ دانلود جزوه فیزیک ۴ بخش ...

ادامه مطلب

دانلود جزوه فیزیک ۱ فصل نور

جزوه فیزیک بخش نور ( فصل ۴و۵ فیزیک اول دبیرستان ) آموزش نکات کامل فصل نورهندسی حل تست های متنوع با پاسخ های کلیدی ۳۴ تست با پوشش کامل این بخش مناسب برای دانش آموزان اول دبیرستان و داوطلبان کنکور رشته های ریاضی و تجربی در کنکور ریاضی ۴ تست و در کنکور تجربی ۳ ...

ادامه مطلب